להרשמה >>

בזמן הזה

הרצאות אורח על אירועים חדשותיים בהסתכלות היסטורית

מפגש 19 - מבצע שלום הגליל | פנחס בק

מפגש 18 - הקרב על ירושלים | פרופ' גדעון ביגר

מפגש 17 - שלמה גולדהור | לוחם האצ"ל

מפגש 14 - מודי שניר | הפלת השיירה בקריית מוצקין

מפגש 13 - אורן כבביה | על מחתרת הלח"י

מפגש 12 - הודיה אלתר | הר הזיתים

מפגש 11 - ענת תמנה | אתיופיה-ישראל-ציונות

מפגש 10 - מיכאל מימון | שתי מדינות לשני עמים

מפגש 9 - ד"ר בני מזוז | שרידות אמונית בשבי

מפגש 8 - גלעדה דיאמנט שמיר | סיפורים מבית אבא

מפגש 7 - נתנאל קליגר | לוחם בצוק איתן

מפגש 6 - עם הסופר רזיאל ממט

מפגש 5 - אסנת שפירא - "המעז מנצח"

מפגש 4 - יוחנן בן יעקב "זיכרונות בכפר עציון"

מפגש 3- ציפורה פיבלוביץ'- "השועל האדום"

מפגש 2 - מיכי זייפה - "נקישות של תקוה"

מפגש 1 - לוחם הלח"י אליעזר בן עמי

מפגש 19 - מבצע שלום הגליל | פנחס בק

מפגש 18 - הקרב על ירושלים | פרופ' גדעון ביגר

מפגש 17 - שלמה גולדהור | לוחם האצ"ל

מפגש 14 - מודי שניר | הפלת השיירה בקריית מוצקין

מפגש 13 - אורן כבביה | על מחתרת הלח"י

מפגש 12 - הודיה אלתר | הר הזיתים

מפגש 11 - ענת תמנה | אתיופיה-ישראל-ציונות

מפגש 10 - מיכאל מימון | שתי מדינות לשני עמים

מפגש 9 - ד"ר בני מזוז | שרידות אמונית בשבי

מפגש 8 - גלעדה דיאמנט שמיר | סיפורים מבית אבא

מפגש 7 - נתנאל קליגר | לוחם בצוק איתן

מפגש 6 - עם הסופר רזיאל ממט

מפגש 5 - אסנת שפירא - "המעז מנצח"

מפגש 4 - יוחנן בן יעקב "זיכרונות בכפר עציון"

מפגש 3- ציפורה פיבלוביץ'- "השועל האדום"

מפגש 2 - מיכי זייפה - "נקישות של תקוה"

מפגש 1 - לוחם הלח"י אליעזר בן עמי

דילוג לתוכן